1. عباس ملکی , سیدمجتبی سجادی , بابک رضائی خبوشان , تبیین و بهبود شاخص های عملکردی در سیستم اورژانس با استفاده از شبیه سازی گسسته ی پیشامد ) : مطالعه ی موردی بیمارستان امام خمینی ( ره ) اراک ) , مدیریت اطلاعات سلامت , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۴-۱۶